За нас

Кои сме ние

„Монетен двор“ ЕАД е търговско дружество с предмет на дейност производство на всички разменни и възпоменателни монети, използвани като законно платежно средство на територията на Република България. Дружеството е и единствен производител на ордените, медалите и останалите официални държавни отличия. Едноличен собственик на „Монетен двор“ е Българската народна банка.

Мисия

Нашата мисия е да изработваме продукти с високо качество, които покриват нуждите на БНБ от разменни и възпоменателни монети, необходими за надеждното функциониране на платежната система на Република България. Разполагаме с модерно оборудване, висококвалифицирани специалисти и ноу -хау, с което гарантираме срочното и качествено изпълнение на всяка поръчка, в диапазона от създаване на графичен и пластичен проекти до производство на готовия продукт в желания от клиента тираж.

Базираме производството си на употреба на цветни и благородни метали и сплави, скъпоценни и полускъпоценни камъни, използване на бижутерийни силикатни емайли, органични емайли, смоли и лакове. Имаме възможностите за използване на разнообразни декоративни галванични покрития от злато, сребро, платина и мед.

Кратка история, структура и принципи

„Монетен двор“ функционира от 1952 г. През същата година в страната са отсечени и първите разменни монети – бронзовите с номинал от 1 ст., 3 ст. и 5 ст. и медно-никеловите от 10 ст. и 20 ст.

През 1962 г. в „Монетен двор“ е усвоена технология за производство на ордени и медали. Оттогава до днес дружеството произвежда всички отличия за Народното събрание, Президентството и министерства съгласно изискванията на орденската и наградна система на Република България.

Първите юбилейни монети от златна и сребърна сплав с образите на Георги Димитров и Св. Св. Кирил и Методий дружеството отсича през 1965г.

През 1993 г дружеството пуска в редовно производство първата българска платинена възпоменателна монета с образа на Десислава от Боянската църква.

През 2010 г „Монетен двор“ ЕООД се преобразува, чрез промяна на правната си форма в еднолично акционерно дружество, което става негов универсален правоприемник.

В дейността си екипът на Монетен двор се ръководи от следните принципи:

  • Професионализъм и отговорност в обслужването на всеки клиент;
  • Високо качество на предлаганите продукти и услуги;
  • Коректно прилагане на утвърдените европейски стандарти и производствени технологии.

Управление на качеството и безопасни условия на труд

Професионализмът и успешното използване на високи технологии в производството са гаранция за качество на изделията на „Монетен двор“. Седемдесетгодишният ни опит е потвърден със сертификат №42914/22/S – Система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001: 2015 и сертификат №OHS-4733 Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с ISO  45001: 2018.