Контакти

 • МОНЕТЕН ДВОР ЕАД
 • София 1528
 • Гара Искър ул. 5006 №6
 • Електронна поща: mint@mint.bg
 • ПОРЪЧКА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ИЗДЕЛИЯ:
 • тел.: (+359 2) 807 18 33, 807 18 38
 • Електронна поща: customer@mint.bg
 • ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ:
 • тел.: (+359 2) 807 18 67
 • РАБОТНО ВРЕМЕ:
 • понеделник-петък 8.00-16.00 часа
 • Обедна почивка: 12.00 -12.30 ч
 • РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА:
 • Райфайзенбанк (България) ЕАД
 • IBAN: BG68RZBB91551005506668
 • BIC: RZBBBGSF