Документи необходими за изработване на печати на ЧСИ

Съгласно заповед №930/08.12.2011 г. на Изпълнителния директор на Монетен двор ЕАД и решение на съвета на директорите от 05.12.2011г.

I. ПРИЕМАНЕ/ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

  1. Официален документ/мотивирано писмо от ЧСИ лично в т. ч. 1.1. Заповед на министъра на правосъдието за възложени правомощия на ЧСИ по чл.11 от ЗЧСИ при първоначално встъпване, загубване или промяна на обстоятелства на ЧСИ в оригинал. 1.2. Заповед на министъра на правосъдието за възстановени права на ЧСИ в оригинал. 1.3. Актуално извлечение на ЧСИ от регистъра за ЧСИ с валидност +1 ден от датата на подаване на поръчката в оригинал с всички лични и служебни данни по чл.4/ЗЧСИ.
  2. Снемане самоличността на ЧСИ чрез проверка на личните му данни.
  3. Протокол от съответното РПУ по регистрация при загуба, кражба на съществуващ печат или промяна на данните на ЧСИ в оригинал.
  4. Проект/образец на поръчвания печат с точното име и номера на ЧСИ, район на действие на съответния съд и седалище.
  5. Декларация/образец Приложение 1 от ЧСИ, приносител на поръчката. /изтегли от тук/

II. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАТИ

  1. Отпечатване по 3 бр. от образците-печати в специален регистър на Монетен двор ЕАД.
  2. Приемно-предавателен протокол за изработените печати, получени лично от ЧСИ.
  3. Снемане самоличността на ЧСИ-получател чрез проверка на личните му данни.