Монетен двор изработва огърлици за ректори и декани на Висшите училища, Конституционен съд и други институции. Всяка огърлица е уникална и носи елементи от съответната символика. Всяка огърлица е уникална и носи елементи от съответната символика. Ажурно изрязани участъци, пластични елементи и оцветяване с емайл създават по-голяма художествена стойност на огърлицата.

На снимките огърлици на:

  1. Ректорска огърлица на Софийски университет “Св. Климент Охридски”
  2. Ректорска огърлица на Великотърновски университет “Св.Св.Кирил и Методий”;
  3. Огърлица на Конституционен съд на Република България.