През 80-те години започва разнообразяване на производството на Монетен двор и въвеждане на новости с изработването на почетни знаци на градове и огърлици. Произвеждат се по орденската технология, но от неблагородни метали.

Почетни знаци на общините в РБългария

Монетен двор изработва почетни знаци и символи на общините и кметствата в България.

На снимката:

  1. Почетен знак на град Сливен;
  2. Почетен знак на град Плевен;
  3. Почетен знак на град Пловдив;
  4. Почетен знак на град София;
  5. Почетен знак на град Варна.