Монетен двор е единственият производител на печати с държавния герб на Република България. Изработва металически печати, клейма, гумени печати с механизъм , с дървена и пластмасова дръжка, печати за червен восък и сухо преге.