Монетен двор изработва отличителни знаци за Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и други държавни институции.

Отличителните знаци, които Монетен двор изработва от цветни метали с повърхностна галванична обработка за Министерство на отбраната и за Министерство на вътрешните работи са:
кокарди за фуражки,
вензели, копчета, класни специалности,
знаци за родовете войски.

На снимките:

  1. Нагръден знак МНМ на Параходство БМФ АД;
  2. Нагръден знак КДП на Параходство БМФ АД;
  3. Почетен знак на БОК;
  4. Медали за ловен трофей;
  5. Почетен знак на Държавен резерв;
  6. Почетен знак на НРС с миниатюра – I степен;
  7. Почетен знак на ДАМС – I степен;
  8. Почетен знак на МВР – I степен;
  9. Почетен знак на Медицински институт на МВР;
  10. Летателен знак на ВВС.