5 лева, 2011 г.,Български народни приказки • Косе Босе

40.00 лв.

Описание

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „5 ЛЕВА” и годината на емисия „2011”.

На обратната страна на монетата е изобразено цветно композиционно решение на приказката „Косе Босе”. Околовръст е изписано „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ” и „КОСЕ БОСЕ”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия 2011 г.
Номинална стойност 5 лева
Метал, проба Ag 500/1000 с нанесено оцветяване
Качество мат-гланц, висше
Тегло 23.33 г
Диаметър 38.61 мм
Гурт гладък
Тираж 6000
Отсечена в София, България
Художествен проект Васил Попов

Монетите са потъмнели имат точки на места.