5 лева, 2009 г., Традиционни български занаяти, Грънчарство

5 лв, 2009г, Грънчарство

40.00 лв.

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с година „1879“, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност „5 ЛЕВА“ и годината на емисия „2009“.
На обратната страна е изобразена композиция от керамични съдове, обединени от декоративен фриз с орнаменти, характерни за българската керамика, върху които е нанесено оцветяване. Околовръст са изписани текстовете „ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ЗАНАЯТИ“ и „ГРЪНЧАРСТВО“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия 2009 г.
Номинална стойност 5 лева
Метал, проба Ag 500/1000 с нанесено оцветяване
Качество мат-гланц
Тегло 23.33 г
Диаметър 38.61 мм
Гурт гладък
Тираж 6000
Отсечена в Монетен двор ЕАД
Художествен проект  Елена Тодорова и Тодор Тодоров