2 лева, 2013 г., 110 години от рождението на Златю Бояджиев

2 лева, 2013 г., 110 години от рождението на Златю Бояджиев

15.00 лв.

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „2 ЛЕВА” и годината на емисия „2013”.

На обратната страна на монетата е изобразен художникът Златю Бояджиев на фона на палитра, както и надпис околовръст „110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ”.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия 2013 г.
Номинална стойност 2 лева
Метал, проба мед, проба 999/1000
Качество мат-гланц, висше
Тегло 16.4 г
Диаметър 34.2 мм
Гурт гладък
Тираж 4000
Отсечена в българския Монетен двор
Художествен проект Ваня Димитрова