2 лева, 2012 г., 125 години от рождението на Димчо Дебелянов

2 лева, 2012 г., 125 години от рождението на Димчо Дебелянов

15.00 лв.

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, годината на емисия „2012” и номиналната стойност на монетата „2 ЛЕВА”.

На обратната страна на монетата има изображение на поета Димчо Дебелянов, вдясно от него част от стиха: „Да се завърнеш в бащината къща…” и надпис „125 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия 2012 г.
Номинална стойност 2 лева
Метал, проба Cu 999/1000
Качество мат-гланц, висше
Тегло 16.4 г
Диаметър 34.2 мм
Гурт гладък
Тираж 5000
Отсечена в София, България
Художествен проект Ваня Димитрова