2 лева, 2010 г., 200 години от рождението на Захарий Зограф

2 лева, 2010 г., 200 години от рождението на Захарий Зограф

15.00 лв.

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, годината на емисия „2010” и номиналната стойност на монетата „2 ЛЕВА”.

На обратната страна на монетата е авторско пластично композиционно решение по автопортрет на Захарий Зограф, съхраняван в Националната художествена галерия и надпис „200 години от рождението на Захарий Зограф”.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия 2010 г.
Номинална стойност 2 лева
Метал, проба Cu, 999/1000
Качество мат-гланц, висше
Тегло 16.4 г
Диаметър 34.2 мм
Гурт гладък
Тираж 6000
Отсечена в София, България
Художествен проект Симеон Кръстев и
Иван Чолаков