100 лева, 2010 г., Българска иконография, Свети Наум

100 лв, 2010 г, Св. Наум

990.00 лв.

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Под лентата е разположена номиналната стойност на монетата „100 ЛЕВА”. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и годината на емисия „2010”.

На обратната страна на монетата са изобразени: портрет на Св. Наум по икона от ХІV-ХV век, църквата от манастира „Св. Наум” в Охрид, където се пазят мощите на светеца, и надпис „св. НАУМ”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия 2010 г.
Номинална стойност 100 лева
Метал, проба Au 999/1000
Качество мат-гланц, висше
Тегло 8.64 г
Диаметър 24 мм
Гурт гладък
Тираж 3000
Отсечена в Монетен двор ЕАД
Художествен проект  Иван Чолаков