10 лева, 2010 г., 140 години Българска екзархия

10 лева, 2010 г., 140 години Българска екзархия

65.00 лв.

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на БНБ с годината „1879”, изписана върху лентата. Под нея е изобразен флорален мотив и номиналната стойност на монетата „10”, долната половина на цифрите на която навлизат в позлатения пръстен. Околовръст в пръстена са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, „ЛЕВА” и годината на емисия „2010”.

На обратната страна на монетата е изобразено авторско пластично композиционно решение по литографията на Николай Павлович „Паметник на църковния въпрос”. Околовръст в позлатен пръстен са надписите „140 ГОДИНИ” и „БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ”, разделени с две кръстчета.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия  2010 г.
Номинална стойност 10 лева
Метал, проба Ag 925/1000 с частично позлатяване
Качество мат-гланц, висше
Тегло 20 г
Диаметър 40 мм
Гурт гладък
Тираж 6000
Отсечена в София, България
Художествен проект Ваня Димитрова