10 лева, 2007 г., Именити български гласове, Борис Христов

10 лева, 2007 г., Именити български гласове, Борис Христов

50.00 лв.

На лицевата страна на монетата във вътрешния кръг е емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата и номиналната стойност на монетата „10 ЛЕВА”. Околовръст на външния пръстен са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и годината на емисия „2007”.

На обратната страна на монетата във вътрешния кръг е изобразен именитият български оперен певец Борис Христов в ролята на Борис Годунов от едноименната опера. Околовръст по външния пръстен са изписани „БОРИС ХРИСТОВ” и „ИМЕНИТИ БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия 2007 г.
Номинална стойност 10 лева
Метал, проба Ag 999/1000, с двустранно оксидиран външен пръстен и позлатен вътрешен кръг на обратната страна на монетата
Качество мат-гланц, висше
Тегло 31.10 г
Диаметър 40 мм
Гурт гладък
Тираж 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект Елена Тодорова и Тодор Тодоров