10 лева, 2013 г., Средновековни български владетели, Цар Самуил
10 лева, 2013 г., Средновековни български владетели, Цар Самуил10 лева, 2013 г., Средновековни български владетели, Цар Самуил

10 лв, 2013, Цар Самуил

65.00 лв.

Категория: .

На лицевата страна на монетата в позлатен медальон е изобразена пластична интерпретация на средновековна миниатюра – смъртта на цар Самуил. Отдолу са емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата, номиналната стойност „10 ЛЕВА” и годината на емисия „2013”. Околовръст е изписано „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”.

На обратната страна на монетата във вътрешен кръг, отделен със зрънчест пръстен, е изобразена сцена от средновековна миниатюра – битка между българската и ромейската войска. Околовръст по външния пръстен е изписано „СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ” и „ЦАР САМУИЛ”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия 2013 г.
Номинална стойност 10 лева
Метал, проба Ag 925/1000
Качество мат-гланц, висше с нанесено частично позлатяване
Тегло 23.33 г
Диаметър 38.61 мм
Гурт гладък
Тираж 4000
Отсечена в Монетен двор ЕАД
Художествен проект  Иван Тодоров, Тодор Тодоров и Георги Тодоров