монета Българско висше образование_гръб
монета Българско висше образование_гръбмонета Българско висше образование_лице

10 лв, 2001 г, Асоцииране на България към Европейския съюз. Българско висше образование.

40.00 лв.

Категория: .
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия 2001 г.
Номинална стойност 10 лева
Метал, проба Ag 925/1000
Качество мат-гланц
Тегло 23.33 г
Диаметър 38.61 мм
Гурт гладък
Тираж 10 000
Отсечена в Монетен двор ЕАД
Художествен проект  Георги Липовански