Сребърна монета на цар Теодор Светослав Тертер

30,00 лв.

Описание

Сребърна монета на цар Теодор Светослав Тертер (1300-1321)

Лицева страна: ІС ХС Христос с нимб, туника и мантия, седнал на трон, насреща. С дясната ръка благославя, в лявата държи евангелие.

Обратна страна: СВZТНСЛАВ ЧР БЛГАРWМ Царят със стема, дивитисион, лорос и хламида, прав насреща. В дясната ръка държи скиптър с кръст, в лявата анексикакия.

Национален Археологически институт с музей

Технически параметри
Метал – мед  999/1000 с посребряване, антик финиш
Качество – мат
Тегло – 15 грама
Диаметър – 34 мм
Опаковка – капсула и луксозна опаковка

Дългогодишното управление на цар Теодор Светослав Тертер (1301-1322) бележи нов, повратен момент в развитието на българското средновековно монетосечене. По времето на този владетел се поставя началото на интензивно производство на първите български сребърни монети. Това са и първите български средновековни монети, които стават известни на научната общност през ХIX в. За разлика от емисиите на по-ранните български царе, които са с корубесто ядро, сребърните монети на Теодор Светослав са с плоско ядро. С тях трайно се въвежда в производството като основен сребърният номинал, тенденция продължена и от почти всички следващи български владетели. С името на Теодор Светослав се секат само един тип сребърни монети, чиито изображения се отличават с характерния за средновековното изкуство линеарен и схематичен стил.

Допълнителна информация

Тегло 0,1 кг
Размери 9 × 3 × 1 см