Медна монета на цар Иван Асен II

30,00 лв.

Описание

Медна скифата на цар Иван Асен II (1218-1241)

Лицева страна: ІС ХС Бюст на Христос, с нимб, туника и мантия, насреща. С дясната ръка благославя, в лявата държи евангелие.

Обратна страна: ІW АСЭНЬ ЧР СТЫ ДНМТР Царят (вляво) и св. Димитър (вдясно) прави насреща, държат помежду си жезъл с дълга дръжка, завършващ на върха с многолъчна звезда. Царят е със стема, дивитисион  и хламида, в дясната ръка държи скиптър с кръст. Св. Димитър е с ризница, къса военна туника и сагион, в лявата ръка държи меч с върха надолу.

Национален Археологически институт с музей

Технически параметри
Метал – мед  999/1000
Качество – мат
Тегло – 15 грама
Диаметър – 34 мм
Опаковка – капсула и луксозна опаковка

От монетосеченето на цар Иван Асен II (1218-1241) е известен един тип медни монети с корубеста форма, чиято изработка се отличава със своя фин и изящен стил. Подобно на златните и медните монети на този български владетел са отсечени в Солунската монетарница и са имали основно пропаганден характер. Находки с такива монети са намирани главно в района на днешната географска област Македония. Медните скифати на Иван Асен II са били специално отсечени и предназначени за разпространение в присъединените след 1230 г. към царството земи, обитавани от българско население. Затова и надписите върху тези монети са на български език и те се откриват най-често на територията на най-значителните средновековни селища в Македония.

Допълнителна информация

Тегло 0,1 кг
Размери 9 × 3 × 1 см