Колекция "Средновековни български монети"

Първата уникална колекция, представяща най-редките и ценни от Средновековните български монети е съвместен проект на Монетен двор на Българската народна банка и Археологически институт с музей при Българската академия на науките.