Първото кюлче от чисто сребро произведено от „Монетен двор“ на
Българската народна банка.

Показване на 2 резултата