Сребърно кюлче

Първото кюлче от чисто сребро произведено от „Монетен двор“ на
Българската народна банка.