Серията плакети „Християнски Светци и Светини“ акцентира върху християнската вяра на българина и духовната му връзка с християнските ценности, пред които той се прекланя, моли и разчита в трудни времена.