Колекцията “Манастирите на България” включва седем медала с изображения на:

  • Гложенски манастир с чудотворната икона на Св. Георги;
  • Роженски манастир с чудотворната икона на Св. Богородица Вратарница;
  • Бачковски манастир с чудотворната икона на Св. Богородица Умиление;
  • Троянски манастир с чудотворната икона на Св. Богородица Троеручица;
  • Рилски манастир с иконата на Св. Иван Рилски Чудотворец;
  • Дряновски манастир с иконата на Св. Архангел Михаил;
  • Преображенски манастир с авторска реплика на сцената „Колелото на живота“ от Захари Зограф.

Всяка една от колекциите притежава уникален номер от 0001 до 1000.