Колекциите “Манастирите на България” са  изработени от Монетен двор на Българската народна банка с благословението на Свети Синод на Българската православна църква.

Аверсът на всеки от медалите е с изображение на един от най-популярните и красиви български манастири, а на реверса е авторска реплика на чудотворната икона на манастира.
Автор на проекта е скулптура на Монетен двор Пламен Чернев.

Изпълнени са в качество мат с дълбок релеф на пластичните изображения.

Всяка от сребърната и медната колекции включват седем манастира:

  • Гложенски манастир с чудотворната икона на Св. Георги;
  • Роженски манастир с чудотворната икона на Св. Богородица Вратарница;
  • Бачковски манастир с чудотворната икона на Св. Богородица Умиление;
  • Троянски манастир с чудотворната икона на Св. Богородица Троеручица;
  • Рилски манастир с иконата на Св. Иван Рилски Чудотворец;
  • Дряновски манастир с иконата на Св. Архангел Михаил;
  • Преображенски манастир с авторска реплика на сцената „Колелото на живота“ от Захари Зограф.

Сертификатът за произход и автентичност на продукта е удостоверен с подписа на изпълнителния директор на Монетен двор на Българската народна банка.

Всяка една от колекциите притежава уникален номер от 0001 до 1000, поставен на сертификата и дървената кутия.