10 лева, 2015 г., 130 години от Съединението на България

16.09.2015

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху лентата, околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, а отдолу номиналната стойност „10 ЛЕВА” и годината на емисията „2015”.

На обратната страна на монетата са изобразени участници в Българския таен централен революционен комитет, а отдолу в позлатен кръг са лъвчето от знамето на Голямоконарската чета и девизът „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА“. Околовръст е изписано „130 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия 2015 г.
Номинална стойност 10 лева
Метал, проба Ag 925/1000 с нанесено частично позлатяване
Качество мат-гланц, висше
Тегло 23.33 г
Диаметър 38.61 мм
Гурт гладък
Тираж 3000
Отсечена в Монетен двор ЕАД
Художествен проект Иван Чолаков и Симеон Кръстев
Цена 66.00 лв

 

10 лева, 2015 г., 100 години българско самолетостроене

20.07.2015

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху лентата, околовръст надписи „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „10 ЛЕВА” и годината на емисията „2015”.

На обратната страна на монетата е изобразен първият български моторен самолет – биплан, конструиран от Асен Йорданов, околовръст надпис „БЪЛГАРСКО САМОЛЕТОСТРОЕНЕ” и „100 ГОДИНИ“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия 2015 г.
Номинална стойност 10 лева
Метал, проба Ag 925/1000
Качество мат-гланц, висше
Тегло 23.33 г
Диаметър 38.61 мм
Гурт гладък
Тираж 3000
Отсечена в българския Монетен двор
Художествен проект Стефан Иванов
Цена 66.00 лв

 

10 лева, 2015 г., 100 години българско кино

moneten-dvor-news 24.02.2015

На лицевата страна на монетата във вградения медальон е изобразена ролка с филмова лента, развиваща се извън медальона. Отдолу са номиналната стойност „10 ЛЕВА“ и емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата. Околовръст е изписано „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и годината на емисията „2015“.

На обратната страна на монетата е изобразена стара кинокамера, а върху вградения медальон има надпис „100 ГОДИНИ“, в който нулите представляват филмови ролки. Околовръст отдолу е изписано „БЪЛГАРСКО КИНО“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

  • Емисия: 2015 г.
  • Номинална стойност: 10 лева
  • Метал, проба: Ag 925/1000 с вграден медальон от сребро с оксидация
  • Качество: мат-гланц, висше
  • Тегло: 23.33 г
  • Диаметър: 38.61 мм
  • Гурт: гладък
  • Тираж: 3000
  • Отсечена в: българския Монетен двор
  • Художествен проект: Пламен Чернев и Евгения Цанкова

100godini-bg-kino-moneta-front

100godini-bg-kino-moneta-back