На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху лентата, околовръст с надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, а отдолу номиналната стойност „100 ЛЕВА” и годината на емисията „2015”.

На обратната страна на монетата е пресъздаден каноничен образ на Св. Мина на кон в пустинята край гр. Котуан, околовръст с надпис „СВЕТИ МИНА“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия2015 г.
Номинална стойност100 лева
Метал, пробаAu 999/1000
Качествомат-гланц, висше
Тегло8.64 г
Диаметър24 мм
Гуртгладък
Тираж2000
Отсечена вМонетен двор ЕАД
Художествен проектПламен Чернев
Цена860.00 лв