На лицевата страна на монетата e изобразена емблемата на
Българската народна с годината „1879“ върху лентата, а околовръст – надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност „100 ЛЕВА“ и годината на емисията „2016“.
На обратната страна на монетата има изображение на Екзарх Антим I, отгоре стои надпис „ЕКЗАРХ АНТИМ I“,
а вдясно са изписани годините на раждането и смъртта му.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия2016 г.
Номинална стойност100 лева
Метал, пробаAu 999/1000
Качествомат-гланц, висше
Тегло8.64 г
Диаметър24 мм
Гуртгладък
Тираж2000
Отсечена вМонетен двор ЕАД
Художествен проект Пламен Чернев
Цена950.00 лв