На лицевата страна на монетата в позлатен медальон е изобразен печат на хан Тервел. Отдолу са номиналната стойност „10 ЛЕВА“, емблемата на Българската народна банка с годината „1879“ върху лентата и годината на емисия на монетата „2017“. Околовръст е изписано „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На обратната страна на монетата, отделено със зрънчест пръстен, е изображение на хан Тервел, предвождащ българската войска. Околовръст по външния пръстен е изписано „СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ“ и „ХАН ТЕРВЕЛ“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия2017 г.
Номинална стойност10 лева
Метал, пробаAg 925/1000
Качествомат-гланц, висше с нанесено частично позлатяване
Тегло23.33 г
Диаметър38.61 мм
Гуртгладък
Тираж3000
Отсечена вМонетен двор ЕАД
Художествен проект Елена Тодорова и Тодор Тодоров
Цена66.00 лв