Във връзка с нарастващия обем работа, „Монетен двор“ ЕАД търси да назначи:
Ръководител обособено производство Код по НКПД 13216008

ОПИСАНИЕ

• Изготвя месечния план – график за производство на разменни монети, възпоменателни монети и мат-гланц висше качество медали;
• Да организира и ръководи чрез основни и планови ремонти, техническата изправност на всички машини, съоръжения и инсталации, свързани пряко с производствените задачи;
• Да разчита техническа документация и да отстранява възникнали повреди;
• Да организира изработването и доставката на резервни части за техническото обезпечаване на оборудването;
• Да изготвя при необходимост ремонтни чертежи на детайли и възли, подлежащи на ремонт, възстановяване и ново производство;

ИЗИСКВАНИЯ

• Висше техническо;
• Опит по специалността – не се изисква;
• Владеене на английски език;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА

• Въвеждащо обучение, свързано със спецификата на работата;
• Изрядни трудови правоотношения;
• Социални придобивки;
• Ежемесечни средства за храна;
• Средства за транспорт;
• Работно време от 8,00ч. до 16,30ч.;

Телефон за контакти: 0887 700 456
e-mail: p.nikolova@mint.bg