РАБОТНИК – ПРОИЗВОДСТВО НА ЛУКСОЗНИ ЗНАЧКИ, МЕДАЛИ, ДЪРЖАВНИ И

ВОЕННИ ОТЛИЧИЯ

КОД ПО НКПД 7313 2024

 1. Основни функции и задължения:
 • Да изработва изделия от цветни и благородни метали;
 • Да извършва следните технологични операции: изрязване, пилене, полиране, шлайфане, лепене, запояване, откриване, изпичане, гланциране, байцване, емайлиране, матиране, монтаж и други операции, свързани с комплексното изработване на изделието;
 • Да окомплектова и опакова готова продукция;
 • Да спазва стриктно Наредбата за работа с благородни метали и режима на работа.
 1. Основни изисквания: 
 • Образование – средно специално /техническо/;
 • Сръчност;
 • Повишена отговорност при изработване на детайли.
 • Предлагаме: 
 • Трудов договор на пълно работно време;
 • Коректно отношение от страна на работодателя;
 • Работа в професионална, приятелска и динамична среда.

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява е необходимо да представите актуална автобиография на имейл: p.nikolova@mint.bg

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).