НАСТРОЙЧИК – ПРЕСОВИ МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ

Основни функции и задължения:

• Настройва и обслужва машини за изработване на заготовки за разменни и възпоменателни монети и медали;
• Обслужва монетни преси;
• Поддържа машини за броене и опаковка на монети;
• Извършва постоянен контрол върху инструменталната екипировка;
• Обслужва машина за разкрояване на листов материал;
• Извършва предварителна подготовка на заготовките за монети преди пресоването им.

Основни изисквания:

• Средно техническо образование или висше техническо образование /с предимство/;
• Опит на подобна длъжност;
• Отговорност и желание за работа в производствения процес;
• Умения за комуникация и работа в екип;
• Възможност за работа на двусменен режим;
• Желание и мотивация за придобиване на нови знания и умения.

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да представите актуална автобиография на имейл:p.nikolova@mint.bg.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).