Ордените и останалите официални държавни отличия по поръчка на Президентството на Република България се изработват от Монетен двор.

Старите царски емисии ордени и отличия са произвеждани в чужбина, регентските и първите републикански емисии са изработени в някои частни ювелирни работилници в България до 1960 г., а от тогава до днес при нас са изработени всички ордени от Републиканската емисия.

През 1962 г. Монетен двор усвоява технологията за производство на ордени и медали и от тогава до днес произвежда всички държавни отличия, като обслужва Народното събрание, Министерства и Президентсво, съобразно изискванията на орденската система на Република България.

Ордените и останалите официални държавни отличия, по поръчка на Президентството на Република България, се изработват от благородни и неблагородни метали, емайлирани със силикат. Най-деликатният момент от изработването на един орден е направата на сплавите от благороден метал, нанасянето и изпичането на емайлите. Емайлът представлява стрит на прах кристал в природни разцветки. Той не допуска смесване и тониране на разцветките, защото всеки един природен кристал има точно определена температура на топене и линейно разширение. Конкретен емайл се нанася върху определена сплав метал и линейното им разширение трябва да е еднакво.

Изработването на ордените стои най-близо до ювелирната работа. Делът на ръчния труд е висок. Като пример: орден “Стара планина” се изработва от един работник за 8 дни. Така изработеният орден е с висока художествена стойност и висока цена.

Ордените и медалите, подредени по старшинство, са:

  1. “Стара планина”;
  2. “Св. св. Кирил и Методий”;
  3. “За гражданска заслуга”, “За военна заслуга”, “Мадарски конник”.

Орден “За храброст” – извън подреждането по старшинство.
Медалите са “За заслуга”.

Снимки на ордените:

  1. “Стара планина” – I-ва степен, без мечове;
  2. “Стара планина” с лента, без степен;
  3. Огърлие на орден “Св. Св. Кирил и Методий”;
  4. “За гражданска заслуга”;
  5. “За военна заслуга” – I-ва степен и звезда на ордена;
  6. “Мадарски конник” – I-ва степен, с мечове;
  7. “Мадарски конник” – II-ра степен, без мечове.