Начин на плащане

  • В брой – в офиса на Монетен двор
  • Наложено плащане
  • По банков път – след уточняване на конкретна цена с екипа на Монетен двор, се издава проформа фактура, която Ви се изпраща чрез имейл или факс. При потвърждение на превода ние Ви информираме и изпращаме артикулите и оригинална фактура с доставка.