Започнаха продажбите на златни и сребърни медали  и медальони от серията “Християнство” с образа св. Мина.

За поръчка  тел. 028071867 или от е-магазин в сайта на Монетен двор.