Монетен двор на Българската народна банка е търговско дружество, отговорно за производството на всички разменни монети, използвани като законно платежно средство на територията на Република България.

Монетен двор e единствен производител на възпоменателните монети от благородни и неблагородни метали, емитирани от БНБ, както и на ордените и официалните държавни отличия на България.

Мисия

Нашата мисия е да изработваме продукти с високо качество, които покриват нуждите на БНБ от разменни  и възпоменателни монети, необходими  за надеждното функциониране на платежната система на Република България. Разполагаме с модерно оборудване, висококвалифицирани специалисти и ноу-хау, с което гарантираме срочното и качествено изпълнение на всяка поръчка, в диапазона от създаване на графичен и пластичен проект до производството на готовия продукт в желания от клиента тираж.

Базираме производството си на употреба на цветни и благородни метали и сплави, скъпоценни и полускъпоценни камъни, използване на бижутерийни силикатни емайли, органични емайли, смоли и лакове. Имаме възможности за използване на разнообразни декоративни галванични покрития от злато, сребро, платина, никел и мед.

Ние, екипът на Монетен двор на Българската народна банка, приемаме за наши необходими задължения: да осигуряваме качествени продукти за нуждите на паричното обръщение – български разменни и възпоменателни монети; да разширяваме гамата и обема продукти, предмет на колекциониране – ордени, плакети, медали, значки и други; да поддържаме качеството  и количеството на продукти, предназначени за износ – възпоменателни монети и медали; да модернизираме разработените от нас производствени технологии, използвайки работещи и утвърдени световни практики.

Кратка история, структура и принципи

Българският Монетен двор се открива официално на 28 юли 1952 г. За първи път след Освобождението започват да се секат български монети. Същата година са отсечени първите разменни монети с номинал 1,3,5 стотинки от бронз; 10 и 20 стотинки от медно-никелова сплав. През 1952 г. се отсичат едва 2 500 000 броя монети, докато през следващите две години  се отсичат по 27 млн. броя монети, които за това време напълно задоволяват паричното обращение в страната.

Поради насищане на нуждите на страната от монети от 1955 до 1958 година Монетен двор е затворен и през 1959 година започва отново нормална производствена дейност.

През 1962 г. Монетен двор на Българската народна банка усвоява технология за производство на ордени и медали. Оттогава до днес дружеството произвежда всички държавни отличия за Народно събрание, Президентство и министерства, съгласно изискванията на орденската и наградна система на Република България.

През 1965г са изработени и първите юбилейни монети от златна и сребърна сплав с образите на Георги Димитров и Св. св. Кирил и Методий.

exibition1

В края на 1972 г. Монетен двор на Българската народна банка се премести в нова сграда, в която се помещава и до момента. По същото време се въвежда и нова структура на производство, която е запазена до момента и има следния вид:

  • Направление “Инструментално производство”
  • Направление “Монетно производство”
  • Направление “Ордени”
  • Направление “Производство на медали, значки и отличителни знаци”

През 1994 г. дружеството пуска в редовно производство първата българска юбилейна платинена монета с образа на Десислава от Боянската църква.

През 2010 г. Монетен двор ЕООД се преобразува, чрез промяна на правната форма в Еднолично акционерно дружество, което става негов универсален правоприемник.

В дейността си екипът на Монетен двор на Българската народна банка се ръководи от следните принципи:

  • Професионализъм и отговорност в обслужването на всеки клиент
  • Високо качество на предлаганите продукти и услуги
  • Коректно прилагане на утвърдените европейски стандарти и производствени технологии.

От 2004г Монетен двор на Българската народна банка притежава сертификат за система за управление на качеството, а от 2006г и система за управление на здравето и безопасност при работа.

В момента системите за управление са сертифицирани от международната организация   TUV RHEINLAND BULGARIA EOOD, която гарантира за дружеството постоянно качество на продуктите и безопасност при производството им.
Монетен двор участва в конкурси за получаване на поръчки за изработка на разменни и възпоменателни монети и медали за чужди монетни дворове.