ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

РЕМОНТ ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА

ПЪРВИ ЕТАП срок за изпълнение 10 Декември 2023 г.
I. Направа на отвори за врати първи етаж
1. Врата “Матричари”
а. Демонтаж метална каса с р-ри 1,50 х 2 м. и врати – 2бр.
б. направа на отвор за врата 2,00х3,20 м. – обрушване 0,54 куб. м. тухлен зид
в. Оформяне на отвор за врата с размери 2,20х3,20 м.
г. Оформяне на пода под зида с р-ри 2,20х0,30 м.

2. Врата за термична пещ
а. Демонтаж на остъклена витрина “СТРУГАРНО”
б. направа на отвор за врата 3,32х3,20 м. – обрушване 0,926 куб. м. тухлен зид
в. Оформяне на отвор за врата с размери 3,30х3,20 м.
г. Оформяне на пода под зида с р-ри 3,32х0,30 м.

3. Врата “Тежки преси”
а. Демонтаж метална каса с р-ри 1,65 х 2 м. и врати – 2бр.
б. направа на отвор за врата 3,32х3,20 м. – обрушване 2,207 куб. м. тухлен зид
в. Оформяне на отвор за врата с размери 3,32х3,20 м.
г. Оформяне на пода под зида 3,32х0,30 м.

4. Врата “алтернативно помещение за ОРДЕНИ”
а. направа на отвор за врата 1,50х2,20 м.
б. Оформяне на отвор за врата с размери 1,50х2,20 м.
в. Оформяне на пода под зида с р-ри 1,50х0,30 м.

ВТОРИ ЕТАП – ОБЕКТ МОНЕТНО ПРОИЗВОДСТВО
от 11.ДЕКЕМВРИ до 20 ДЕКЕМВРИ 2023 г.

1. Площ за освежаване с латекс
а. Изкърпване 8 кв.м.
б. Разрушаване стена 2,475 куб.м.
в. Боядисване 1175,81 кв.м.

2. Селективно
а. Демонтаж дървена каса1,50 х2 м. 1 бр.
б. Изграждане на стена 1,5х2 м. и двустранно шпакловане 8 кв.м.
в. Боядисване латекс стени 120 кв.м.
боядисване таван 70 кв.м.

ТРЕТИ ЕТАП срок за изпълнение 15 ФЕВРУАРИ 2024 г.
1. Ремонт алтернативно помещение за ордени
а. Изкърпване по стени – 5,5 кв.м.
б. зазиждане на отвор за врата – 2 кв.м.
в. Боядисване с латекс по стени-84,4 кв.м.
г. Монтаж на окачен таван – 62 кв.м
д. Демонтаж балатум от под – 62 кв. м.
е Поставяне на балатум 62 кв.м
ж окабеляване на работните места

2. Ремонт помещение НИТ
а. Изкърпване по стени – 1,5 кв.м.
б. Боядисване с латекс по стени- 178,20 кв.м.
в. Боядисване таван латекс – 49,93 кв.м.
г. Демонтаж балатум от под – 38,5 кв. м.
д. Поставяне на балатум-38,5 кв.м.

3. Ремонт алтернативно помещение за ордени
а. Изкърпване по стени – 5,5 кв.м.
б. зазиждане на отвор за врата – 2 кв.м.
в. Боядисване с латекс по стени-84,4 кв.м.
г. Монтаж на окачен таван – 62 кв.м
д. Демонтаж балатум от под – 62 кв. м.
е Поставяне на балатум 62 кв.м
ж окабеляване на работните места

4. Ремонт помещение за изпичане емай ордени
а демонтаж ел. пещ за изпичане емайл и въздуховоди
б зазиждане отвори от вентил. Комуникации
в Изкърпване по стени – 2 кв.м.
г Боядисване с латекс по стени – 52 кв.м.
д боядисване с латекс по таван -15.55 кв.м.
е Демонтаж балатум от под – 15.55 кв. м.
ж Поставяне на балатум 15.55 кв.м
з окабеляване на работните места

5. Ремонт помещение ордени
а. Изкърпване по стени и таван – 7,5 кв.м.
б. Боядисване с латекс по стени-272,772 кв.м.
в. Боядисване таван латекс – 121,8кв.м.
г. Демонтаж балатум от под – 120 кв. м.
д. Поставяне на балатум 120 кв.м

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП срок за изпълнение 28 ФЕВРУАРИ 2024 г.
1. Ремонт стълбища
а. Изкърпване по стени -2 кв.м.
б. Боядисване с латекс челна стена – 3,22х 3,00м- 9,66кв.м.
в. Боядисване с кафява боя цокъл – източно и западно стълбище 67,4 кв.м.
г. Боядисване с черна боя цокъл 0,13 м. – 54 л.м.

2. Боядисване на коридор първи етаж
а. Изкърпване по стени -5 кв.м.
б. Боядисване на стени с височина 3 м и цокъл 0,13 м
стенни – 476 кв.м.
цокъл – 183,4 л.м. – черна блажна боя

3. Боядисване на коридор втори етаж
а. стенни – 692 кв.м.
б. цокъл – 180,4 л.м.
в. таван- 283,81 кв.м.
г. Изкърпване по стени и таван -15 кв.м.

14.11.2023 год.
Изготвил Зам. Директор ПТВ
/инж. Т. Попов/

Заинтересованите могат да изпращат своите оферти на t.popov@mint.bg на вниманието на инж. Тодор Попов.