ЗАДАНИЕ ЗА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА “МОНЕТЕН ДВОР” ЕАД

 1. Боядисване на външни стени, фасада – 1010 кв. м.
 2. Сваляне на компрометирана мазилка цокъл сграда и изкърпване – ≈ 6 кв. м.
 3. Полагане на нова мазилка цокъл – 17 кв. м.
 4. Ремонт стълбище север – демонтаж покритие, корекция височини стъпала и покритие с гранитогрес 4 стъпала – ≈ 10 кв. м.
 5. Направа на хидроизолация козирка врата изток – ≈10 кв. м.
 6. Ремонт стълбище юг, направа на естакада за количка L= 2,5м. ширина  м/у осите 0,46 м.
 7. Демонтаж остатъчно покритие от мраморни плочи, оформяне площадка, полагане на гранитогрес и метален парапет на две страни на площадката, оформяне на стъпала – ≈ 30,5 кв. м.
 8. Изграждане на три самостоятелни помещения в съществуваща сграда -метална конструкция (изграждане стени, монтаж стъклени витрини, врати и монтаж на нов ламаринен покрив, изграждане на окачен таван)
 9. Ремонт на тротоар изток (повдигане пропаднали плочки) – ≈ 10 кв. м.
 10. Направа на бетонна площадка кота 0 западен вход производствена сграда – ≈ 15 кв. м.

ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Количествата строително-ремонтни дейности са посочени ориентировъчно.
 2. Желателно е офертите да се подават след оглед и преценка за необходимите дейности по обем.
 3. От площа на фасадата не са приспаднати площа на прозорците и вратите.

За повече информация може да се свържете с инж. Лукан Янков 0884 272 252.

ОФЕРТИТЕ  СЕ ПОДАВАТ В ЗАПЕЧАТАН ПЛИК на място в  деловодството на Монетен двор или се изпращат по пощата или с куриер на адрес:

гр. София, кв. Гара Искар, ул. 5006 №6.

Срок за подаване на оферти – 19.07.2024 г.

Офертите ще се отворят от комисия на 22.07.2024 г.