100 лева, 2010 г., Българска иконография, Свети Наум
100 лева, 2010 г., Българска иконография, Свети Наум100 лева, 2010 г., Българска иконография, Свети Наум

100 лева, 2010 г., Българска иконография, Свети Наум

990.00 лв.

Категория: .

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Под лентата е разположена номиналната стойност на монетата „100 ЛЕВА”. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и годината на емисия „2010”.

На обратната страна на монетата са изобразени: портрет на Св. Наум по икона от ХІV-ХV век, църквата от манастира „Св. Наум” в Охрид, където се пазят мощите на светеца, и надпис „св. НАУМ”.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия 2010 г.
Номинална стойност 100 лева
Метал, проба Au 999/1000
Качество мат-гланц, висше
Тегло 8.64 г
Диаметър 24 мм
Гурт гладък
Тираж 3000
Отсечена в София, България
Художествен проект Иван Чолаков