10 лева, 2012 г., 250 години „История славянобългарска”
10 лева, 2012 г., 250 години „История славянобългарска”10 лева, 2012 г., 250 години „История славянобългарска”

10 лева, 2012 г., 250 години „История славянобългарска”

76.00 лв.

Категория: .

На лицевата страна на монетата е изобразена стилизираната корица на първия препис на „История славянобългарска”, а под нея – емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „10 ЛЕВА” и годината на емисия „2012”.

На обратната страна има стилизирано изображение на Историята, печата на Паисий Хилендарски, подписа му и известен цитат от „История славянобългарска”. Околовръст е изписано „250 ГОДИНИ·ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА·”.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия  2012 г.
Номинална стойност 10 лева
Метал, проба Ag 925/1000 с нанесено частично позлатяване
Качество мат-гланц, висше
Тегло 23.33 г
Диаметър 38.61 мм
Гурт гладък
Тираж 4000
Отсечена в София, България
Художествен проект Елена Тодорова и Тодор Тодоров
Цена 76.00 лв