10 лева, 2006 г., Национални паркове и резервати, Българското Черноморие
10 лева, 2006 г., Национални паркове и резервати, Българското Черноморие10 лева, 2006 г., Национални паркове и резервати, Българското Черноморие

10 лева, 2006 г., Национални паркове и резервати, Българското Черноморие

70.00 лв.

Категория: .

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „10 ЛЕВА” и годината на емисия „2006”.

На обратната страна е представена част от географската карта на България с река Ропотамо. В медальони са изобразени водна лилия, тръстика и ловуващ корморан – типични представители на флората и фауната в резервата „Ропотамо”. Околовръст има надпис „НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ И РЕЗЕРВАТИ”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия  2006 г.
Номинална стойност 10 лева
Метал, проба Ag, 925/1000
Качество мат-гланц, висше
Тегло 23.33 г
Диаметър 38.61 мм
Гурт гладък
Тираж 7000
Отсечена в София, България
Художествен проект Евгения Цанкова и Пламен Чернев
Цена 70.00 лв