10 лева, 2004 г., 100 години Народен театър „Иван Вазов”
10 лева, 2004 г., 100 години Народен театър „Иван Вазов”10 лева, 2004 г., 100 години Народен театър „Иван Вазов”

10 лева, 2004 г., 100 години Народен театър „Иван Вазов”

40.00 лв.

Категория: .

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с години „1879” и „2004”, изписани върху лентата. Околовръст са изписани: надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност на монетата „10 ЛЕВА” и годината на емисията „2004”.

На обратната страна е изобразена сградата на Народния театър „Иван Вазов” и надписът „100 ГОДИНИ НАРОДЕН ТЕАТЪР ИВАН ВАЗОВ”.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия  2004 г.
Номинална стойност 10 лева
Метал, проба Ag, 999/1000
Качество мат-гланц, висше
Тегло 23.33 г
Диаметър 38.61 мм
Гурт назъбен
Тираж 5000
Отсечена в София, България
Художествен проект Богомил Николов и Екатерина Димитрова
Цена 40.00 лв