Св. Димитър
Св. Димитър_номиналСв. Димитър

Св. Димитър Чудотворец

990.00 лв.

Категория: .

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с година „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и номиналната стойност „100 ЛЕВА”, а годината на емисия „2009” е разположена над емблемата.

На обратната страна е представена съвременна реплика на черно-бяла гравюра върху дърво от 1870 г. на художника Никола З. Клинков. Околовръст е изписано „СВ.ДИМИТЪР ЧУДОТВOРЕЦ”.