2 лева, 2016 г., 150 г от рождението на Пенчо Славейков

P.Slaveikov-lice 18.04.2016

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата; горе околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, а в долната част – „2 ЛЕВА“ и годината на емисията „2016“.

На обратната страна на монетата е изобразен поетът Пенчо Славейков, неговият подпис, както и вляво околовръст в два реда надпис „150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия 2016 г.
Номинална стойност 2 лева
Метал, проба Cu 999/1000
Качество мат-гланц, висше
Тегло 16.4 г
Диаметър 34.2 мм
Гурт гладък
Тираж 2000
Отсечена в Монетен двор ЕАД
Художествен проект Пламен Чернев
с използване на елемент от съвместен проект
на Евгения Цанкова и Пламен Чернев
Цена 18.00 лв