10 лева, 2015 г., 130 години от Съединението на България

16.09.2015

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху лентата, околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, а отдолу номиналната стойност „10 ЛЕВА” и годината на емисията „2015”.

На обратната страна на монетата са изобразени участници в Българския таен централен революционен комитет, а отдолу в позлатен кръг са лъвчето от знамето на Голямоконарската чета и девизът „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА“. Околовръст е изписано „130 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия 2015 г.
Номинална стойност 10 лева
Метал, проба Ag 925/1000 с нанесено частично позлатяване
Качество мат-гланц, висше
Тегло 23.33 г
Диаметър 38.61 мм
Гурт гладък
Тираж 3000
Отсечена в Монетен двор ЕАД
Художествен проект Иван Чолаков и Симеон Кръстев
Цена 66.00 лв