10 лв, 2016 г, 140 г от Априлското въстание

Априлско въстание 28.03.2016

На лицевата страна на монетата в горната част е изобразен Поибренският кръст с надпис околовръст „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“; в долната част надписът „10 ЛЕВА“ е разделен с емблемата на БНБ (с годината „1879“ върху лентата), а под него е годината на емисията „2016“.

На обратната страна на монетата е изобразена Хвърковатата чета на Бенковски върху контурно изписаната година „1876“ с надпис околовръст „140 години от Априлското въстание“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Емисия 2016 г.
Номинална стойност 10 лева
Метал, проба Ag 925/1000
Качество мат-гланц, висше
Тегло 23.33 г
Диаметър 38.61 мм
Гурт гладък
Тираж 3000
Отсечена в Монетен двор ЕАД
Художествен проект Елена Тодорова и Тодор Тодоров
Цена 66.00 лв