10 лева, 2015 г., 100 години българско кино

moneten-dvor-news 24.02.2015

На лицевата страна на монетата във вградения медальон е изобразена ролка с филмова лента, развиваща се извън медальона. Отдолу са номиналната стойност „10 ЛЕВА“ и емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата. Околовръст е изписано „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и годината на емисията „2015“.

На обратната страна на монетата е изобразена стара кинокамера, а върху вградения медальон има надпис „100 ГОДИНИ“, в който нулите представляват филмови ролки. Околовръст отдолу е изписано „БЪЛГАРСКО КИНО“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

  • Емисия: 2015 г.
  • Номинална стойност: 10 лева
  • Метал, проба: Ag 925/1000 с вграден медальон от сребро с оксидация
  • Качество: мат-гланц, висше
  • Тегло: 23.33 г
  • Диаметър: 38.61 мм
  • Гурт: гладък
  • Тираж: 3000
  • Отсечена в: българския Монетен двор
  • Художествен проект: Пламен Чернев и Евгения Цанкова

100godini-bg-kino-moneta-front

100godini-bg-kino-moneta-back