За Монетен двор

Продуктите на Монетен двор се изработват от благородни и неблагородни метали и техните сплави. Използват се органични и силикатни емайли, смоли, лакове и голямо разнообразие от галванични обработки, форми и големини.

Многообразието от дизайнерски решения и високи технологии позволяват изделията
да бъдат изпълнени пластично, графично или монтажно от няколко части.

Монетен Двор използва модерни технологии при сеченето на висококачествени разменни и юбилейни монети, жетони, ордени, медали и плакети, значки, ювелирни изделия, печати и най-различни изделия по поръчка на държавни и частни организации.
По предоставени от клиента, или разработени от наш художник графични проекти, разработваме пластичните изображения, инструменталната екипировка и отсичаме заявения тираж изделия.

Новини и събития

%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0-100-%d0%bb%d0%b2-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bc-i_%d0%b3%d1%80%d1%8a%d0%b1

100 лв, 2016г, Екзарх Антим I

04.01.2017
На лицевата страна на монетата e изобразена емблемата на Българската народна с годината „1879“ върху лентата, а околовръст – надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност „100 ЛЕВА“ и годината на емисията „2016“. На обратната страна на монетата има изображение на…